Cederquist rådgivare till styrelsen för LeoVegas vid MGM:s offentliga uppköpserbjudande

MGM Casino Next Lion, LLC lämnade den 2 maj 2022 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LeoVegas AB (publ). Erbjudandets värde uppgår till cirka 5 957 miljoner kronor. Cederquist är legal rådgivare till LeoVegas styrelse i samband med uppköpserbjudandet. LeoVegas är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Cederquists team består av Wilhelm Lüning, Anna Green Jensen och Johanna Wigfeldt.