Axel Brismar

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet, 2022

Språk:

Svenska och Engelska