Filip Gyulai

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet, 2018

Språk:

Svenska och Engelska