Organisation

Cederquist drivs som ett true partnership med 20 delägare . För den löpande verksamheten ansvarar Cederquists styrelse och Managing Partner. Cederquists ledningsgrupp består av Managing Partner, Head of Marketing and Communications, Head of People and Culture, Head of IT and Security, CFO och Head of Digital Services and Innovation.
 Styrelse

     
 
 
MP/Styrelseledamot
Styrelseordförande
Fredrik Forssman
Styrelseledamot
Styrelseledamot
       
       

 

     
Ledningsgruppen
     
       
      
Petra Hovstadius
Head of People and
Culture

Mattias Wikström
Head of IT and Security


Gabriella Westerberg
Head of Marketing and
Communications

Magnus Ejerblad
CFO

       
Johannes Färje      
Johannes Färje
Head of Digital Services
and Innovation