Organisation

Cederquist drivs som ett true partnership med 22 delägare . För den löpande verksamheten ansvarar Cederquists styrelse och Managing Partner. Cederquists ledningsgrupp består av Managing Partner, Head of Marketing and Communications, Head of People and Culture, Head of IT and Security och CFO.

Styrelse

Tone Myhre-Jensen Cederquist.jpg

MP/Styrelseledamot
 
Styrelseordförande
 
Fredrik Forssman
Styrelseledamot
 
Styrelseledamot
 

Pontus Röckert
Styrelseledamot
 

Ledningsgruppen

Beatrice von Lempruch
Head of People and Culture
 
Mattias Wikström
Head of IT and Security
 
 
Ylva Gnosse
Head of Marketing