Organisation

Cederquist drivs som ett true partnership med 20 delägare . För den löpande verksamheten ansvarar Cederquists styrelse och Managing Partner. Cederquists ledningsgrupp består av Managing Partner, Kommunikationschef, HR-chef, IT-chef och Ekonomichef.
 Styrelse

     
 
MP/Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
       
Ledningsgruppen
     
       
      
  Mattias Wikström
IT-chef
Gabriella Westerberg
Kommunikationschef
Magnus Ejerblad
Ekonomichef