Artikel
2018.05.31

4 viktiga aspekter att hålla koll på i samband med att nya rehabiliteringsregler träder ikraft 1 juli

Idag höll Robert Stromberg och Jonas Lindskog (arbetsrätt) en föreläsning om juridiken kring stress på jobbet. Ett högst aktuellt ämne med tanke på de ökande sjukskrivningstalen och nya regler kring rehabilitering som träder ikraft 1 juli 2018.

De nya reglerna avser ändringar i Socialförsäkringsbalken och innebär bland annat: 

  • Arbetsgivaren ska upprätta en rehabiliteringsplan senast efter 30 dagar om det kan antas att en sjukskriven arbetstagares arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar.
  • I rehabiliteringsplanen ska anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder tydligt framgå. 
  • Arbetsgivaren kan få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd om 10 000 kr per arbetstagare och år. 
  • Försäkringskassan får utökat tillsynsansvar och en samordningsroll när det gäller hanteringen av rehabiliteringsplanerna och dess kvalitet.  

Håll utkik på Cederquists hemsida i samband med att de nya reglerna träder ikraft, för mer information om hur de nya reglerna kan komma att påverka dig som arbetar med HR.

Skribent: Jonas Lindskog. 

Läs mer om arbetsrätt här. 

Hittar du inte vad du letar efter?

bg