Arbetsrätt

Cederquists team av arbetsrättsjurister är kända på marknaden för sin exceptionellt höga servicegrad och specialistkompetens.

Tack vare vår breda erfarenhet och djupa kännedom om svensk arbetsrätt hanterar vi riskerna i samtliga av de arbetsrättsliga problemställningar du som kund kan ställas inför. Vi ger stöd vid organisationsförändringar och hanterar kundens allra känsligaste och mest komplexa ärenden.

Vi levererar alltid det som krävs för att ligga i framkant och möta högt ställda förväntningar. Det betyder inte bara maximal kvalitet, utan även effektiv, smidig och kostnadseffektiv rådgivning.

Vår rådgivning täcker samtliga arbetsrättsliga aspekter

Vår rådgivning täcker givetvis samtliga av de arbetsrättsliga aspekter som kan bli aktuella i en verksamhet:

  • Ingående och avslutande av anställningsavtal
  • Förhandlingar och kollektiva uppsägningar
  • Verksamhetsöverlåtelser
  • Outsourcing och omorganisationer
  • Anställningsskydd
  • Skydd för företagshemligheter
  • Arbetsmiljö
  • Pensions-, incitaments- och bonusprogram
  • Policydokument
  • Frågor rörande kollektivavtal

Hantering av tvister

Hantering av tvister är en stor och naturlig beståndsdel i vår verksamhet och vi har en bred erfarenhet av tvistlösning. Vi för kontinuerligt processer vid såväl Arbetsdomstolen som vid allmän domstol och i skiljenämnder, samt även som ombud i EU-domstolen och Europadomstolen.

Vi vet vad som krävs

För att möta kundens höga förväntningar på hållbar rådgivning i alla led vet vi att det krävs engagemang, erfarenhet och kunskap på högsta nivå.  Bland våra kunder återfinns svenska och internationella företag, arbetsmarknads-organisationer och myndigheter. 

Kombinationen av hög kompetens och en detaljerad och praktisk kunskap inom olika branscher, såsom bank- och finans, media och telekom, utmärker oss. Vårt erfarna, effektiva och engagerade team drar dessutom vid behov nytta av expertisen hos våra andra specialistgrupper (t.ex. Privat M&A, Publik M&A och Börsrätt, Kommersiella Avtal och Tvistlösning).

Vi rankas regelmässigt mycket högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe och Legal500.

Hör av dig, så tar vi en förutsättningslös diskussion - robert.stromberg@cederquist.se.

 

Vill du bli kontaktad?

Vill du bli kontaktad av våra jurister inom arbetsrätt? Ange din mailadress här nedan så kontaktar vi dig eller kontakta våra specialister Robert ellerJens direkt via kontaktuppgifterna nedan.

Läs mer om våra andra specialistområden på Cederquist

Läs även:

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt och LAS-förhandlingarna

Den 1 juni presenterades utredningen om en moderniserad arbetsrätt som tillsattes parallellt med att arbetsmarknadens parter uppmanades förhandla fram ett förslag på ändringar i LAS. Utredningen innehåller bland annat förslag om vissa förändringar i turordningsreglerna, minskade kostnader vid uppsägning av personliga skäl samt en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att kompetensutveckla personal. Skyldigheten att kompetensutveckla föreslås sanktioneras med skadestånd.

Läs mer

I ljuset av coronaviruset – vanliga frågor från arbetsgivare och nya arbetsrättsliga regler

*Detta är en uppdaterad version av en text som först publicerades den 6 mars 2020. Vi har dock låtit tidigare aktuella frågeställningar stå kvar trots att den snabba händelseutvecklingen har gjort att dessa inte längre alltid är lika aktuella. Vår ambition är att löpande uppdatera denna PM med nya arbetsrättsliga regler som kan komma att införas samt utifrån utvecklingen på de frågor vi får från arbetsgivare.

Läs mer

”Ny lag om företagshemligheter – hur pass skyddad är vår information?”

Att skydda sina företagshemligheter blev precis lite enklare tack vare en ny lag som trädde i kraft 1 juli – positivt för startups där nyckelanställda lämnar och drar igång konkurrerande verksamhet. Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt på Cederquist, förklarar här vilket skydd lagen om företagshemligheter ger och vad ni kan göra för att stärka det.

Läs mer

Sexuella trakasserier på jobbet - så agerar du

Vi har sammanfattat vad du som arbetsgivare är skyldig att göra om det finns misstankar om, eller förekommer, sexuella trakasserier på din arbetsplats.

Läs mer

6 tips på hur du skriver ett VD-avtal och vad som är viktigt att tänka på

När man skriver ett anställningsavtal med en extern VD finns det vissa viktiga aspekter att beakta. Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt, ger här nedan 6 tips på vad man som startup bör tänka på när man anställer en extern VD, och förklarar hur avtalet skiljer sig från ett vanligt anställningsavtal.

Läs mer