Artikel
2020.05.25

”De nya reglerna om korttidsarbete – vad gäller egentligen?”

Här svarar juristerna Malin Dunér och Maja Kjellander från Cederquist på några av de vanligaste frågorna kring korttidsarbete.

Det nya regelverket om korttidsarbete gör det möjligt för företag att ansöka hos Tillväxtverket om ekonomiskt stöd när man tillfälligt permitterar anställda upp till 80 procent av ordinarie arbetstid. Stödet är tänkt att hjälpa företag att undvika att behöva säga upp personal och innebär att företaget kommer överens med personalen om att tillfälligt gå ner i arbetstid och lön. Genom stödet står staten för en del av lönekostnaden för de anställda. 

På Cederquist får vi många frågor från våra klienter kring hur det nya regelverket fungerar och i den här artikeln har vi sammanfattat några av de vanligaste frågorna: 

Vi funderar på att söka stöd för korttidsarbete – måste vi först säga upp alla konsulter? 

Ett av kraven för att ha rätt till stöd för korttidsarbete är att företaget ska ha vidtagit alla andra tillgängliga åtgärder för att minska sina kostnader för arbetskraft. Exempel på sådana åtgärder är att säga upp tillfällig eller inhyrd personal och säga upp avtal med konsulter. Inget företag ska dock behöva säga upp anställda eller konsulter som man bedömer är verksamhetskritiska. Om ni köper konsulttjänster som är kritiska för er verksamhet, och vars kompetens ni inte kan ersätta med era egna anställda, kan ni därför vara berättigade stöd trots att ni inte säger upp alla konsulter. 

Hur lång tid tar det att få ansökan om stöd godkänd av Tillväxtverket och när utbetalas stödet?

Det går inte att säga exakt hur lång tid det tar innan Tillväxtverket godkänner en ansökan, men myndigheten har tagit in extra resurser för att kunna hantera ansökningarna så snabbt som möjligt. Sedan möjligheten att ansöka öppnade den 7 april har myndigheten fått in ansökningar från över 50 000 företag. Av dessa har fler än 30 000 hittills beviljats stöd. De första utbetalningarna gjordes redan veckan efter att de första ansökningarna började komma in. För de allra flesta företag bör det därmed inte ta mer än ett par veckor innan ansökan har beviljats och det första preliminära stödet har utbetalats.
Det är också möjligt att börja tillämpa korttidsarbete innan stödet beviljats, men ni riskerar då att behöva stå för kostnaden själva om ansökan av någon anledning skulle avslås. 

Kan vi besluta om vinstutdelning när vi får stöd för korttidsarbete? 

Sedan det nya regelverket presenterades i mars har den här frågan fått mycket uppmärksamhet. I nuläget finns inget uttryckligt förbud mot vinstutdelningar samtidigt som man mottar stöd för korttidsarbete, och när regeringen lade fram förslaget om den nya regleringen rådde viss osäkerhet kring vad som skulle gälla. Detta ledde dock snabbt till debatt och Tillväxtverket har uttalat att vinstutdelningar inte är förenligt med stöd för korttidsarbete. Regeringen har också gått ut med att de vill ändra nuvarande reglering och förtydliga att företag som beslutar om aktieutdelning inte är berättigade stöd för korttidsarbete. Företag som redan har fått stöd beviljat och som samtidigt har beslutat om vinstutdelning till ägare kan bli återbetalningsskyldiga. 

Våra anställda har korttidsarbete och arbetar tre dagar i veckan. Hur ska vi lägga ut den sammanhängande semestern i sommar? 

Sammanhängande semester med semesterlön ska förläggas på samma sätt som om den anställde arbetade sin ordinarie arbetstid. Fem semesterdagar ska läggas ut per vecka för en heltidsanställd även om den anställde på grund av korttidspermitteringen endast arbetar tre dagar i veckan och är permitterad resterande två dagar. Det innebär att den anställde vid sammanhängande semester ska ta ut semester även för arbetsfria dagar om denne vill garanteras att vara ledig den dagen. Om den anställde däremot önskar ta ut en enstaka semesterdag, och det inte är fråga om sammanhängande semester, så kan inte en sådan enstaka semesterdag läggas på en arbetsfri dag. 

Hur fungerar det med intjänandet av semesterdagar för våra anställda som har korttidsarbete? 

Frånvaro som beror på att de anställda har korttidsarbete ska räknas in i anställningstiden vid beräkning av rätt till semesterdagar. Det innebär att de anställda tjänar in lika mycket semester under perioden för korttidsarbete som för ordinarie arbetstid. 

Hur snabbt måste våra anställda inställa sig på jobbet om vindarna vänder och vi vill avbryta korttidsarbetet?

Det finns ingen reglering till detta, men Tillväxtverket har uttalat att en veckas varsel bör vara tillräckligt. Vår bedömning är att det är möjligt att i avtalet om korttidsarbete reglera hur snabbt arbetsskyldigheten och lönen ska återgå om behovet av korttidsarbete upphör. Innan man avbryter korttidsarbetet är det viktigt att ni kontrollerar att arbete inte har utförts i större utsträckning än vad man avtalat om och fått stöd för, eftersom ni då kan bli skyldiga att återbetala stödet.

Kan vi välja att bara öka vissa medarbetares arbetstid igen? Gäller någon turordning om vi inte vill öka allas arbetstid samtidigt? 

Om ni har kollektivavtal måste ni genom lokalt kollektivavtal med fackförbundet fastställa de närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete och vilka anställda som ska omfattas. Om ni inte har kollektivavtal måste, för att stöd ska beviljas, den arbetstids- och löneminskning som har avtalats vara lika stor för alla deltagande anställda på arbetsplatsen. Det finns dock inget som hindrar att man avbryter deltagandet i korttidsarbetet för en eller vissa anställda tidigare än för andra (genom avtal eller kollektivavtal). Ett avbrytande behöver inte heller följa någon särskild turordning. Om ni väljer att avbryta korttidsarbetet för vissa anställda och inte har kollektivavtal är det viktigt att ha koll på att minst 70 procent av alla anställda på en arbetsplats ska delta i stödberättigat korttidsarbete för att det över huvud taget ska finnas rätt till stöd. Ni kan alltså avbryta korttidsarbetet för utvalda anställda så länge det totala antalet som har korttidsarbete fortfarande är minst 70 procent av arbetsplatsen. 

Har du frågor om stödet för korttidsarbete eller andra åtgärder ni kan vidta med anledning av den pågående coronapandemin – tveka inte att höra av er till oss på Cederquist. 

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg