Artikel
2020.03.17

“Vi funderar på att ta ett företagslån – hur går man tillväga och vad ska man tänka på?”

Företagslån är för 2020 vad nyemission var för 2015. Men hur gör man? Här rätar Sofia Hedberg från Advokatfirman Cederquist ut de vanligaste frågetecknen kring företagslån.

Genom att ta ett företagslån från en bank kan ert bolag få extern finansiering för att möta er verksamhets kapitalbehov. I den här artikeln kommer vi att ge en kortfattad genomgång av vad som kan krävas i samband med att ni ansöker om företagslån samt ge några tips på vägen.

Varför tar man företagslån från en bank?

Bolag kan ha behov av extern finansiering av en mängd olika anledningar. Det kan handla om att bolaget planerar att expandera eller förnya sin verksamhet genom att köpa in nya tillgångar eller förvärva andra bolag, eller att bolaget behöver förbättra likviditeten för att kunna sköta den löpande verksamheten. 

Att ta ett företagslån från en bank är ofta ett enkelt sätt att få in pengar till er verksamhet, men till skillnad från en nyemission av aktier måste en kredit hos en bank alltid återbetalas. Ett företagslån är också förenat med vissa kostnader såsom räntebetalningar och uppläggningsavgifter. En fördel med banklån är att lånet när som helst kan återbetalas. Det är alltså en tillfällig och flexibel lösning som inte innebär någon utspädning av vare sig aktiekapital eller ägande, vilket många andra typer av kapitalanskaffningar kan vara förenade med. 

Vilka typer av företagslån erbjuder banker?

Banker erbjuder olika typer och kombinationer av krediter. De vanligaste formerna är vanliga banklån som löper en viss given tid, där bolaget löpande betalar ränta (och ofta även amorteringar) samt kontokrediter där bolaget får tillgång till en viss summa pengar som kan lånas och betalas tillbaka fritt (likt ett kreditkort för en privatperson där ränta betalas på det belopp som faktiskt utnyttjas). Vanliga banklån passar oftast bäst när kapital behöver tas in i samband med en större engångskostnad (såsom köp av tillgångar eller andra bolag), medan kontokrediter används för att ge bolag snabb tillgång till likvida medel i deras löpande verksamhet.

Det finns även andra typer av krediter såsom factoring och leasing som kan vara passande beroende på ert bolags verksamhet och behov.

Vad kommer banken att kräva för att bevilja ett företagslån?

När en bank prövar om ert bolag ska beviljas ett företagslån kommer den generellt sett att kräva att ni presenterar en detaljerad affärsplan, budget och eventuella tidigare bokslut. Banken gör sedan en bedömning av er förmåga att återbetala lånet baserat på de dokument ni presenterat. Denna bedömning kommer dels att påverka om banken överhuvudtaget beviljar er något lån men ligger även till grund för vilka lånevillkor ni kommer att erbjudas, till exempel räntenivå och vilka säkerheter som kommer att krävas. Innan ni tar kontakt med några banker är det därför av största vikt att ni funderar igenom vad pengarna ska användas till och förbereder ett övertygande business case som visar tanken för finansieringen och er återbetalningsförmåga.

Det kan även vara värt att tänka på att olika banker har olika krav för att bevilja företagslån, och kan bedöma de dokument ni presenterar på olika sätt. Det är därför bra att ta kontakt med flera banker för att säkerställa att ni får så bra villkor som möjligt för den tänkta finansieringen.

Säkerhet – vad ska vi tänka på?

Banker kan kräva någon typ av säkerhet för att bevilja ett företagslån. Det är ett sätt att minska risken för banken om bolagets verksamhet inte går tillräckligt bra och det gör det möjligt för banken att få betalt från bolagets tillgångar före andra kreditgivare. Vanliga typer av säkerheter som banken kan begära är säkerhet i eventuella fastigheter, aktier och/eller företagsinteckningar i ert bolag. 

För mindre företag med begränsade tillgångar och kortare verksamhetshistorik är det istället vanligt förekommande att banken ber att en eller flera företrädare för bolaget går i personlig borgen för ett företagslån. En personlig borgen kan i värsta fall kan leda till att en person blir personligt ansvarig för hela krediten som bolaget har tagit, detta alltså trots att verksamheten bedrivs i form av ett aktiebolag. Denna typ av säkerhet bör därför endast övervägas om man är redo att ta en sådan risk och som en sista utväg. En personlig borgen bör också om möjligt beloppsbegränsas.

Funderar ni på olika former av kapital för att finansiera er verksamhet och behöver hjälp – tveka inte att höra av er till oss på Cederquist.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg