Nyhet
2021.10.01

En månad kvar – den 1 november 2021 träder UTP-lagen i kraft. Har ni sett över era avtal?

Nu är det endast en månad kvar tills lagen om otillbörliga handelsmetoder, den s.k. UTP-lagen, träder i kraft.

UTP-lagen innebär i korthet att vissa handelsmetoder förbjuds helt (”svarta listan”) och andra handelsmetoder förbjuds om de inte avtalats om på förhand (”gråa listan”). UTP-lagen gäller vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter förutsatt att köparen eller leverantören är etablerad i Sverige och att köparen har en årsomsättning som överstiger 2 miljoner euro (ca. 20 miljoner kronor), eller är en myndighet etablerad inom EU.

Det framgår uttryckligen av UTP-lagen vilka handelsmetoder som är förbjudna. Ett exempel är den s.k. 30/30-regeln, som innebär att köparen inte får betala senare än 30 dagar eller avbeställa en order med kortare varsel än 30 dagar. Andra exempel är:

  • fall där köparen ensidigt genomdriver vissa typer av ändringar av villkor i ett avtal, t.ex. betalning för skyltning, lagring eller listning,
  • betalning för köparens marknadsföring och ersättning för kostnader för anpassning av köparens lokaler, samt
  • krav på ersättning från leverantören för sådant som inte är kopplat till leverantörens försäljning.

Utöver de svartlistade handelsmetoderna finns ett antal grålistade handelsmetoder som endast är tillåtna om köparen och säljaren klart och tydligt har avtalat om dem i förväg, exempelvis om köparen returnerar osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leverantören utan att betala för dem.

Vid överträdelse av UTP-lagen kan köpare drabbas av en sanktionsavgift om 1 % av sin årsomsättning. Därutöver riskerar köparen att företagets varumärke och anseende skadas.

Om ni inte redan har sett över era avtal är det hög tid att göra det nu! Vi på Cederquist är förberedda för att bistå vid säkerställande av att era avtal överensstämmer med UTP-lagens regler.

Vi vill även tipsa om Livsmedelsföretagens informationsmöte den 13 oktober där vi tillsammans med Konkurrensverket kommer att delta i en paneldiskussion om UTP-lagen:

Informationsmöte om lagen om otillbörliga handelsmetoder – Livsmedelsföretagen (livsmedelsforetagen.se)

För dig som vill läsa mer, läs vår tidigare artikel: UTP-lagen – En Davids kamp mot Goliat eller är det tvärt om? – Cederquist

Här kan du se en kort film där Angelo Skog och Alexander Widén går igenom översiktligt vad UTP-lagen innebär och vad ni som företag bör tänka på innan lagen träder i kraft: UTP-lagen

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg