Nyhet
2023.07.10

EU-kommissionen har idag antagit adekvansbeslut för överföring av personuppgifter från EU till USA

Överföringar av personuppgifter till tredje land (länder utanför EU/EES) får enligt GDPR endast ske under vissa förutsättningar, till exempel om EU-kommissionen har fattat beslut om att ett tredje land har en tillräckligt hög skyddsnivå (adekvat skyddsnivå). Om ett sådant beslut finns får personuppgifter överföras till landet i fråga utan att några ytterligare skyddsåtgärder behöver vidtas för att själva överföringen ska kunna ske lagligt enligt reglerna om tredjelandsöverföringar i GDPR.

Det har tidigare funnits ramverk mellan EU och USA som har möjliggjort överföringar av personuppgifter från EU till USA. Det senaste ramverket Privacy Shield ogiltigförklarades av EU-domstolen genom Schrems II-domen eftersom ramverket inte ansågs medföra ett tillräckligt skydd vid överföring av personuppgifter till USA på grund av amerikansk underrättelselagstiftning.

Sedan Schrems II-domen har det pågått förhandlingar mellan EU och USA för att ta fram ett nytt adekvansbeslut. Idag, den 10 juli 2023, antog EU-kommissionen ett nytt adekvansbeslut som ska möjliggöra säker överföring av personuppgifter från EU till USA. Läs kommissionens pressmeddelande här.

Även om det finns ett adekvansbeslut på plats krävs att mottagare av personuppgifter i USA, t.ex. företag, certifierar sig under adekvansbeslutet varför det kan förväntas dröja ytterligare en tid innan beslutet kommer kunna börja tillämpas i praktiken. 

Hör gärna av er till Cederquist om ni har frågor om hur adekvansbeslutet kan komma att påverka den personuppgiftsbehandling som sker i er verksamhet eller om ni har några andra dataskyddsrelaterade frågor.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg