Artikel
2018.12.11

Här är de stora skillnaderna mellan varumärkesskydd och domännamn

Vi har gjort en domännamnsregistrering, men plötsligt har någon registrerat ett varumärke med samma namn. Får man verkligen göra så? I månadens fråga går Cederquists IT/IP-rättsspecialister Johanna Meletis och Sara Andersson igenom hur skydden för varumärken och domäner skiljer sig åt.

FRÅGA: Hej, vi driver ett nystartat tech-bolag. Sedan en månad tillbaka arbetar vi med vår nya hemsida och har registrerat ett domännamn. Innebär domännamnsregistreringen att det som vi ser som “vårt varumärke” är skyddat mot att andra registrerar vårt domännamn som varumärke?

SVAR: Gränserna på arenan för varumärken och domäner som bärare av identitet har alltmer börjat suddas ut. Borta är tiden då domännamn var reducerat till att bara vara en enklare teknisk möjlighet att beskriva adressen till en dator. Numera är domännamn ofta digitala identiteter, jämförbara med varumärken och med höga ekonomiska värden.

Kvar finns dock juridiska skillnader som är viktiga att känna till. Att registrera ett domännamn ger nämligen inte i sig någon ensamrätt till det eller de ord eller förkortningar som ingår i domännamnet.

Om du äger ett domännamn kan du alltså inte hävda att du också äger rätten att använda namnet som varumärke på dina produkter eller tjänster. Registreringsprocessen för varumärken och domännamn ser också olika ut.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för att särskilja en produkt eller tjänst. Det kan bestå av ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn, slogans eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning.

Registrering av ett varumärke sker hos Patent- och registreringsverket (PRV). För att få ett registrerat varumärkesskydd krävs det att ditt varumärke är unikt, har särskiljningsförmåga och inte är förväxlingsbart.

Priset för en svensk varumärkesregistrering (elektronisk) är för närvarande 2 000 kr för skydd i en varumärkesklass. Ansökan om registrering för varje klass utöver den första är 1 000 kr.

När ditt varumärke är registrerat har du möjlighet att hindra andra från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är förväxlingsbara med ditt varumärke.

Kännetecken som liknar varandra är normalt förväxlingsbara om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Skyddet gäller i tio år räknat från registreringsdagen. Efter det kan den förnyas med tio år åt gången, i princip hur många gånger som helst.

Vad skiljer domännamn från varumärket?

Ett domännamn är enkelt uttryckt den adress som du använder för att gå in på en hemsida eller för att skicka ett e-postmeddelande. I jämförelse med reglerna för varumärkesregistrering är ramarna för domänregistrering mer liberala.

Kraven är att namnet är ledigt, att det inte strider mot svensk lag och att det inte är spärrat. I teknisk mening är det den som registrerat ett svenskt domännamn (under .se-domänen) hos en auktoriserad registrar (återförsäljare) som har laglig nyttjanderätt till domännamnet.

Det kan vara en god idé att registrera ditt domännamn med flera toppdomäner (.se, .com, .nu och så vidare) för att försäkra sig om att de inte kan användas av någon annan.

Till skillnad från varumärkesregistreringar är det Internetstiftelsen i Sverige (ISS) som ansvarar för drift och administration av .se och .nu-domäner. Det går inte att ge en exakt siffra vad en registrering kostar men generellt kan det handla om några hundra kronor om du sköter registreringen själv.

Men att inte registrera sitt domännamn i tid kan bli en dyr affär. Om någon annan har hunnit före kan du tvingas köpa domännamnet från den andra personen, och det kan röra sig om stora belopp. Enligt rykten tvingades Apple att hosta upp 28 miljoner kronor för domännamnet icloud.com.   

Efter registrering tillkommer en årlig administrationsavgift/förnyelseavgift. Centralt är att en domänregistrering gäller på årsbasis och att det krävs förnyelse för att få fortsatt skydd.

Varumärken jämfört med domännamn

Om du som varumärkesinnehavare ställs inför att någon annan registrerat ditt varumärke som domännamn behöver du ta ställning till ett antal saker för att avgöra om domännamnsregistreringen utgör ett intrång i ditt varumärke.

Dels till om den verksamhet som bedrivs under ett domännamn är kommersiell, dels om den har sådan inriktning att den står i direkt konflikt med ditt varumärke.

Är verksamheten inte kommersiell eller har en helt annan inriktning än din egen för de varor eller tjänster som marknadsförs under domännamnet kan det ofta vara fråga om tillåten användning av ditt kännetecken som domännamn.

När det gäller den omvända situationen, det vill säga om du som är innehavare av ett domännamn kan bestrida till exempel en ansökan om varumärkesregistrering, så är framgångsutsikterna mycket mer begränsade.

Som vi varit inne på är en domännamnsregistrering inte att jämställa med en varumärkesregistrering eller ett inarbetat varumärke.

Det går till exempel inte att hänvisa till ett registrerat domännamn om en konkurrent lanserar en produkt med samma namn som ett domännamn du själv äger, så länge du inte registrerat domännamnet som varumärke.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg