Artikel
2020.11.23

“Jag ångrar mig! – måste jag stå fast vid mitt offentliga kontrakt?”

Hjälp! Har dina kostnader skenat, vinsten uteblivit, eller vill du ändra ett avtalsvillkor – men har förbundit dig att leverera en produkt eller tjänst under en viss tid? Går det att komma ur eller ändra i kontrakt som ingåtts efter en offentlig upphandling? Här går juristerna Annika Blomqvist och Fanny Fernlöf från Cederquist igenom vad som gäller.

Att helt komma ur kontraktet är inte omöjligt, men det kan också vara värt att undersöka om du kan ändra kontraktet istället. 

Kan jag slippa kontraktet helt? 

För att veta om du kan komma ur ditt kontrakt helt, behöver du som utgångspunkt hitta stöd för en uppsägning i kontraktet. Det är tyvärr inte ovanligt att offentliga kontrakt saknar en möjlighet för leverantören att säga upp kontraktet, för att skydda kunden från besväret att behöva gå ut i en ny upphandling för att täcka sitt behov. 

Om du efter att ha läst kontraktet konstaterar att du inte har någon rätt att säga upp kontraktet, får du försöka komma överens med kunden om du vill avsluta kontraktsrelationen helt. 

Det kan också vara värt att fundera på om du istället kan hantera din situation genom att ändra kontraktet, för att lösa ditt bekymmer – samtidigt som du får fortsätta att leverera till kunden.

Okej – men kan jag ändra kontraktet? 

För ändringar av ditt kontrakt måste upphandlingslagarnas regler om ändringar beaktas. Huvudregeln är att offentliga kontrakt inte får ändras ens när parterna är överens om en ändring, men lagen om offentlig upphandling innehåller vissa bestämmelser som anger när det ändå kan vara tillåtet.

Reglerna ger dig ingen absolut rätt att göra ändringar i ditt kontrakt, du måste fortfarande komma överens med din kund. Men om du kan visa din kund att den ändring du vill göra är tillåten kan det underlätta diskussionen och ge större möjligheter till att kunna komma överens. 

Eftersom möjligheten att ändra i offentliga kontrakt är ett undantag från huvudregeln, ska möjligheten användas restriktivt och vad som är tillåtet ska tolkas snävt. Se upp! Skulle du komma överens med din kund om ändringar som går för långt och som därmed inte är tillåtna, kan någon av dina konkurrenter begära att kontraktet ogiltigförklaras i domstol. 

Nedan redogör vi för några av de ändringsmöjligheter som du skulle kunna hänvisa till i dina diskussioner med din offentliga kund. 

Ändringsklausuler

Ofta innehåller offentliga kontrakt bestämmelser som möjliggör olika ändringar. Det ställs dock vissa krav på ändringsklausuler som innebär att de inte får vara alltför vagt utformade för att kunna tillämpas. 

För att få tillämpas måste ändringsbestämmelsen ha funnits med i underlaget från början. Dessutom måste det av ändringsbestämmelsen på ett klart och tydligt sätt framgå under vilka omständigheter ändringar kan göras, vilka ändringar som kan göras och hur mycket kontraktet får ändras. 

De ändringar som kan göras genom en ändringsklausul får dock inte medföra att kontraktets “övergripande karaktär” ändras. Det innebär att du inte får göra större, ingripande ändringar av avtalet. Du får till exempel inte byta ut din produkt eller tjänst mot något helt annat eller ändra från ett köpeavtal till ett leasingavtal. 

En tumregel är att om ändringen är så ingripande, att resultatet av upphandlingen hade kunnat påverkas om den fanns med från början är ändringen inte tillåten.

Ändringar av mindre värde

Även utan en avtalad rätt, kan ändringar få göras om värdet av ändringen är mindre än tio procent av värdet på ditt tjänste- eller varukontrakt och samtidigt också är mindre än det så kallade tröskelvärdet. 

Tröskelvärdet är olika högt beroende på vad du säljer och vem kunden är. För tjänster som säljs till en kommun är till exempel tröskelvärdet 2 197 545 kronor. Du hittar aktuella tröskelvärden här

En ytterligare förutsättning för att du ska få ändra kontraktet enligt regeln om mindre värde, är återigen att avtalets “övergripande karaktär” inte ändras. Är det exempelvis så att du endast önskar justera priset, kan det dock göras enligt denna bestämmelse. 

Passar den ändring av kontraktet som du vill göra in i ovanstående situationer, har du en möjlighet att få till stånd ett bättre anpassat kontrakt. Visar du dessutom kunden att du har koll på reglerna, har du många gånger en större chans att få igenom nödvändiga ändringar av kontraktet. 

Har du fler frågor eller behöver juridisk rådgivning för dina egna avtal? Hör av er till oss på Cederquist så hjälper vi till!

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg