Nyhet
2023.03.30

Lagförslag om digitala bolags- och föreningsstämmor

För att undvika folksamlingar och minska smittspridningen av Covid-19 infördes under våren 2020 en tidsbegränsad lagstiftning som gjorde det möjligt att genomföra bolags- och föreningsstämmor digitalt. Den tidsbegränsade lagstiftningen upphörde att gälla vid årsskiftet 2022/2023 och därmed upphörde även möjligheten att hålla digitala stämmor.

Huruvida digitala stämmor bör tillåtas även efter undantagslagstiftningen har tagits upp i en promemoria om digitala bolags- och föreningsstämmor, publicerad den 23 februari 2023. Förslaget innebär i korthet att det ska införas en möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla helt digitala stämmor.

Enligt förslaget ska ett bolag eller en förening som vill utnyttja möjligheten att hålla en digital stämma ha stöd för detta i bolagsordningen eller stadgarna. Vidare måste kallelsen till en digital stämma innehålla uppgift om hur deltagarna ska gå till väga för att delta. Deltagarna behöver bland annat få information om sådana praktiska förutsättningar som när och hur deltagaren ska koppla upp sig till stämman och vilken typ av utrustning som behövs.

Bestämmelserna om digitala stämmor föreslås vara teknikneutrala och de närmare förutsättningarna för hur en digital stämma ska organiseras bör enligt förslaget inte regleras i lagstiftningen.

För stämmor med få deltagare kan i många fall ett videomöte fungera både för överföring av ljud och bild och för omröstningar. För stämmor med många deltagare kan det i stället finnas mer anpassade lösningar, exempelvis där ljud och bild från stämmans ledning strömmas till övriga deltagare för att ge bra kvalitet på överföringen, medan omröstningar genomförs i ett separat system. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Klicka här för att läsa vidare om promemorian.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg