Nyhet
2024.03.12

Nya EU-sanktioner mot Ryssland

Den 23 februari 2024 beslutade EU om ett trettonde sanktionspaket mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina. Sanktionerna syftar till att isolera Ryssland från den internationella ekonomin och därigenom försvåra krigsföringen i Ukraina. EU beslutade även den 12 februari 2024 att värdepapperscentraler som innehar ryska centralbankstillgångar överstigande ett värde om en miljon euro ska säkerställa spårbarheten av avkastningen på dessa tillgångar i syfte att denna avkastning ska kunna användas för att stödja Ukraina.

EU:s trettonde sanktionspaket

De ytterligare restriktiva åtgärder som EU beslutade om den 23 februari 2024 inriktar sig särskilt mot företag inom den ryska vapenindustrin och innefattar bl.a. följande:

  • Tillägg av 27 ytterligare enheter i Ryssland och tredje land att omfattas av de strängare exportrestriktioner som gäller för produkter och tekniker med dubbla användningsområden eller som kan bidra till Rysslands militära och industriella förmåga.
  • Storbritannien inkluderas som partnerland vad avser likvärdiga restriktiva åtgärder avseende import av järn och stål.
  • Utökning av exportförbudet mot kritisk teknik och industriprodukter, inklusive vissa elektriska transformatorer som bl.a. kan användas i framtagandet av drönare.
  • Tillägg av ytterligare 106 personer och 88 enheter i sanktionslistan, vilket omfattar bl.a. personer och enheter i den ryska och belarusiska militärindustrin, offentliga företrädare för den ryska ockupationen på ukrainskt territorium, ansvariga för bortförandet av ukrainska barn från ockuperade områden samt personer och enheter med koppling till rysk import av vapen och ammunition.

EU:s beslut om avkastning på ryska statstillgångar den 12 februari 2024

EU beslutade den 12 februari 2024 att värdepapperscentraler med innehav av tillgångar med ursprung från den ryska centralbanken som överstiger en miljon euro ska åläggas att säkerställa spårbarheten av avkastningen på dessa tillgångar i syfte att merparten av denna avkastning i framtiden ska kunna användas för stöd till Ukraina och även framtida återuppbyggnad. Tillgångarna beräknas av EU komma att uppgå till ungefär 15 miljarder euro under de kommande fyra åren. Det kommer att krävas ytterligare beslut av EU för att pengarna slutligen ska kunna överföras till Ukraina.

En mer omfattande sammanställning av de olika sanktioner som EU samt USA har meddelat samt Rysslands motåtgärder finner du här: Sanktioner och motåtgärder med anledning av den pågående kriget i Ukraina – Cederquist.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg