Nyhet
2023.09.26

Nya europeiska standarder för hållbarhetsrapportering har antagits

En avgörande faktor för ett framgångsrikt genomförande av EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar finansiering är att investerare och andra intressenter får tillgång till tillförlitlig, jämförbar och relevant information från företag om de hållbarhetsrisker de utsätts för och företagens egen inverkan på människor och miljö. Nu har EU-kommissionen antagit de nya europeiska standarder som ska tillämpas vid rapportering enligt EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning (CSRD).

I november 2022 antogs det nya EU-direktivet om företagens hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) vilket innebär en avsevärd utvidgning vad gäller såväl antalet företag som kommer att omfattas av rapporteringskrav på hållbarhetsområdet som detaljeringsgraden i den information som ska lämnas. CSRD ersätter det nu gällande direktivet om icke-finansiell rapportering (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). Läs med om CSRD här (CSRD har antagits – kraven på hållbarhetsrapportering skärps – Cederquist).

I syfte att få jämförbarhet i hållbarhetsrapporteringen ska den enligt CSRD ske utifrån nya obligatoriska EU-standarder som tas fram av The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Efter det att EFRAG i samband med det att CSRD antogs lämnade över sina slutliga utkast till standarder för hållbarhetsredovisning till EU-kommissionen, antogs de slutliga standarderna i somras.

De nya standarderna (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) specificerar den information som ska lämnas om miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor. ESRS består för närvarande av tolv standarder, vilka gäller för alla företag oavsett sektor. Två av dessa innehåller generella krav på hur rapporteringen ska ske och vad den ska innehålla och resterande tio är ämnesspecifika standarder som rapporterande bolag ska använda sig av för att rapportera om de frågor som efter en dubbel väsentlighetsanalys bedömts vara väsentliga för det aktuella bolaget. Den dubbla väsentlighetsanalysen syftar till att identifiera såväl hållbarhetsfrågor som har en väsentlig påverkan på bolaget, som hållbarhetsfrågor som bolagets verksamhet kan ha en negativ inverkan på.

Vill du veta mer?

Cederquists specialister inom hållbart företagande och Sustainable Finance följer rättsutvecklingen på hållbarhetsområdet och den inverkan nya förslag, regelverk och standarder får för marknadens olika aktörer.

Har du frågor? Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg