Nyhet
2023.09.26

Följer fondförvaltarna EU:s hållbarhetsregler?

Finansinspektionen har nyligen meddelat att de inleder en fördjupande granskning av hur fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder som marknadsför fonder till konsumenter följer EU:s nya regler om integrering av hållbarhetsrisker, hållbarhetsrelaterade upplysningar och risker för grönmålning.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen) som trädde i kraft i mars 2021 reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer. Reglerna innebär krav på vissa finansmarknadsaktörer att lämna särskild hållbarhetsinformation på sin webbplats och i upplysningar som lämnas innan avtal ingås. Vid årsskiftet trädde även en delegerad akt till disclosureförordningen i kraft, i vilken det bland annat specificeras hur hållbarhetsinformationen ska presenteras.

Den granskning som Finansinspektionen nu har inlett följer av ett initiativ från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) om en gemensam tillsynsaktivitet för tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsländer. Den första delen av granskningen tar sikte på risker för grönmålning. Frågan är viktig eftersom det finns en stor efterfrågan på hållbara finansiella produkter, men är svårt för konsumenter att fatta hållbara investeringsbeslut utan tillgång till relevant, jämförbar och tillförlitlig information. Eftersom de regler som ska styra företagens arbete inom hållbarhet fortfarande är under utveckling finns det enligt Finansinspektionen en risk att finansiella företag beskriver sina verksamheter och finansiella produkter som mer hållbara än vad de faktiskt är.

Läs mer av vad vi har skrivit om Sustainable Finance och vad som gäller för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare enligt disclosureförordningen här (Sustainable Finance – så påverkas finansmarknadens aktörer – Cederquist) och här (Följdändringar av Disclosureförordningen medför ändringar i ett flertal regelverk – Cederquist).

Vill du veta mer?

Cederquists specialister inom hållbart företagande och Sustainable Finance följer rättsutvecklingen på hållbarhetsområdet och den inverkan nya förslag, regelverk och standarder får för marknadens olika aktörer.

Har du frågor? Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg