Nyhet
2023.06.26

Utökade EU-sanktioner mot Ryssland

EU beslutade den 21 juni 2023 om ett elfte sanktionspaket mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina. Sanktionerna syftar till att isolera Ryssland från den internationella ekonomin och försvåra krigsföringen i Ukraina.

EU:s elfte sanktionspaket

De ytterligare restriktiva åtgärder som EU beslutat om den 21 juni 2023 avser främst att förhindra att hitintills implementerade sanktioner kringgås genom införandet av vissa sanktioner mot företag och länder i omvärlden så som Kina och Kazakstan.

Följande viktiga sanktioner avseende handeln i EU har införts:

 • Ny möjlighet att begränsa import, distribution och export av vissa typer av teknologi och varor från och till vissa ”högrisk” länder till undvikande av att implementerande sanktioner kringgås. Dessa åtgärder ska användas restriktivt.
 • Utökning av exportförbudet mot kritisk teknik och industriprodukter, som till exempel elektronik, maskindelar och jetmotorer, som exporteras via Ryssland.
 • Tillägg av ytterligare 87 enheter som fastställts ge direkt stöd till Rysslands militär och industri i kriget mot Ukraina. De utökade restriktionerna avser kritisk teknologi och varor med dubbelt användningsområde. Utöver de ryska och iranska enheter som sedan tidigare omfattats, avses nu även enheter registrerade i Kina, Uzbekistan, Förenade Arabemiraten, Syrien och Armenien.
 • Förteckningen över restriktionsbelagda elektronikkomponenter som Ryssland använder i sin krigsföring utökas med 15 artiklar. Schweiz har tillkommit som samarbetspartner i utredningen av ytterligare artiklar att begränsa.
 • Ytterligare importrestriktioner av varor som genererar betydande intäkter för Ryssland, såsom järn och stål, genom att exporterande länder måste visa att varorna inte härrör från Ryssland.
 • Förbud mot försäljning, licensering och överföring av immateriella rättigheter och företagshemligheter som nyttjas i samband med varor förelagda med importrestriktioner.
 • Utökning av exportförbudet på lyxbilar till att omfatta alla nya och begagnade bilar med en motor av viss kraft samt alla el- och hybridmotorer.
 • Förbud mot all sorts produktion och försäljning av vissa sorters maskinkomponenter.
 • Ytterligare restriktioner avseende transporter från Ryssland till EU via både motorfordon och båtlast.
 • Upphörande av möjlighet att importera rysk olja för Tyskland och Polen.
 • Begränsad möjlighet för ryska medborgare att inneha någon ställning i de styrande organen för EU:s kritiska infrastruktur och kritiska entiteter.

Listan över sanktionerade personer och enheter har också utökats och restriktiva åtgärder har vidtagits mot ytterligare över 100 individer och enheter. De sanktionerade omfattar bland annat:

 • Viktiga beslutsfattare och militära ledare.
 • Individer som är ansvariga för kidnappning av ukrainska barn.
 • Domare som fattat politiskt motiverade beslut mot ukrainska medborgare.
 • Personer som plundrat historiska kulturarv.
 • Ytterligare näringsidkare, propaganda-aktörer, ryska IT-bolag som tillhandahåller kritisk teknologi och mjukvara till Ryssland, vissa banker m.fl.

För att säkerställa effektiviteten av införda sanktioner har EU och infört mer detaljerade kriterier för tillämpningen av vissa restriktioner.

Utöver detta har bl.a. ytterligare 5 mediekanaler förbjudits.

En mer omfattande redogörelse om de olika sanktioner som EU samt USA har meddelat samt en beskrivning av Rysslands motåtgärder finner du här: Sanktioner och motåtgärder med anledning av den pågående krisen i Ukraina – Cederquist.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg