Artikel
2023.03.29

Utökade sanktioner mot Ryssland från EU och USA på årsdagen

EU och USA har i samordning med övriga G7-länder beslutat om utökade sanktioner mot Ryssland på årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sanktionerna syftar till att isolera Ryssland från den internationella ekonomin och försvåra krigsföringen i Ukraina.

USA:s senaste sanktionspaket

Den 24 februari 2023 meddelade USA bland annat:

 • Omfattande sanktioner mot viktiga inkomstgenererande sektorer, däribland metall- och gruvsektorn och försvars- och teknikindustrin, vilket innebär att sanktioner riktas mot över 200 individer och enheter som stödjer den ryska krigsföringen.
 • Fler exportkontrollåtgärder för att begränsa exporten till Ryssland. Samtidigt förbjuds nästan 90 ryska och tredjelandsföretag från att köpa vissa artiklar, som till exempel halvledare, oavsett om artikeln är gjord i USA eller utomlands men med en amerikansk teknologi eller programvara.
 • Restriktioner för att förhindra att komponenter som finns i iranska drönare kan användas på slagfältet i Ukraina.
 • Inrättande av en ”Enforcement Coordination Mechanism”, för att motverka Rysslands försök att kringgå sanktionerna.   

EU:s tionde sanktionspaket

De ytterligare restriktiva åtgärder som EU beslutade om den 24 februari 2023 innebär bland annat:

 • Ytterligare exportförbud mot kritisk teknik och industriprodukter, som till exempel elektronik, maskindelar och jetmotorer.
 • Förteckningen över restriktionsbelagda artiklar som kan bidra till en teknisk förstärkning av den ryska försvars- och säkerhetssektor utökas till att även omfatta nya elektronikkomponenter som Ryssland använder i sin krigsföring och som samlats in på slagfältet. Det inkluderar till exempel drönare och värmekameror. Även produkter med dubbla användningsområden omfattas. 
 • Ytterligare importrestriktioner av varor som genererar betydande intäkter för Ryssland, såsom syntetgummi och asfalt.
 • Begränsad möjlighet för ryska medborgare att inneha någon ställning i de styrande organen för EU:s kritiska infrastruktur och kritiska entiteter.

Listan över sanktionerade personer och enheter har också utökats och restriktiva åtgärder har vidtagits mot ytterligare 121 individer och enheter. De nya posterna inkluderar bland annat:

 • Viktiga beslutsfattare och militära ledare.
 • Individer som är ansvariga för kidnappning av ukrainska barn. 
 • Iranska individer och enheter som medverkar till tillhandahållande av drönare som Ryssland använder.
 • Organisationer och andra individer som sprider desinformation och bidrar till den militära krigsföringen genom informationskrigföring.
 • Ytterligare banker (Alfa Bank, Rosbank och Tinkoff) och Ryska federationens nationella förmögenhetsfond, samt Russian National Reinsurance Company.

För att säkerställa effektiviteten av frysta tillgångar har EU också infört en mer detaljerad rapporteringsskyldighet.  En mer omfattande redogörelse om de olika sanktioner som EU och USA har meddelat samt en beskrivning av Rysslands motåtgärder finner du här.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg