Fastighetstransaktioner

Vårt kommersiella fastighetsteam är väl ansedda både på den svenska och internationella arenan.
Med gedigen erfarenhet från de mest komplexa och utmanande transaktionerna och affärerna på marknaden har vi idag en bred kundbas och ett tydligt och effektivt erbjudande. Vår rådgivning och vårt erbjudande täcker samtliga juridiska aspekter som kan bli aktuella vid köp, försäljning och innehav av fastigheter – direkt, via bolag eller fondinvesteringar. Självklart biträder vi också våra kunder löpande.

Vår expertis rymmer allt från komplexa struktureringar och finansiering till mer specialiserade frågor

Vår rådgivning rymmer expertis i allt från komplex strukturering och finansiering till mer specialiserade frågor inom exempelvis hyresrätten. Vi biträder också våra kunder med exempelvis entreprenad- och exploateringsprojekt, plan- och byggfrågor, gröna hyresavtal, servitutsfrågor, tvistelösningar, fastighetsbildningsfrågor m.m.

Vi arbetar inom flera olika branscher

Vi är passionerade inför att genomdriva kundens affär. Vår gedigna kunskap i kombination med ett dagligt engagemang gör det möjligt för oss att ge våra kunder högsta kvalitet och en service som alltid ligger i framkant.

Bland våra kunder finns:

  • Välrenommerade svenska och utländska fastighetsbolag
  • Internationella investerare
  • Institutionella aktörer
  • Svenska börsbolag

Vi hjälper även till med:

  • Fastighetsfinansiering för svenska och internationella banker och investmentbanker
  • Hypoteksinstitut
  • Svenska och internationella fastighetsfonder
  • Entreprenörer
  • Fastighetsbolag

Kostnadseffektiv och innovativ rådgivning

Vi garanterar våra kunder hållbar, kostnadseffektiv och innovativ rådgivning och en effektiv och välorganiserad projektledning. Varje ärende bemannas skräddarsytt med tanke på kunskap och erfarenhet.

Vårt team inom fastighetstransaktioner blir regelbundet topprankade i olika publikationer som Chambers Europe, Chambers Global, Legal500 och tidningen Fastighetssverige.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg