Hållbarhet, Riskhantering & Compliance

Cederquist förstår företagens ökande krav och utmaningar inom hållbarhet, riskhantering och compliance.
Företag inom alla sektorer står inför alltmer komplexa utmaningar vad gäller regelefterlevnad och hållbarhet.

Idag finns det flera risker förknippat med att driva affärsverksamhet

Aldrig tidigare har det varit förknippat med så många och stora risker att driva affärsverksamhet. Följs inte reglerna riskerar företagen, dess ägare, ledning och anställda att drabbas av negativ publicitet och negativa påföljder.

Rättsutvecklingen har drivit fram ett förebyggande perspektiv där allt mer ansvar läggs på företagen och dess ledning för att arbeta aktivt och förebygga oegentligheter. Det är idag i större utsträckning viktigt för företag och organisationer att försäkra sig om efterlevnad inte bara av regler och föreskrifter utan även av etiska regelverk och interna riktlinjer.

Vi har stor insikt i de ökade kraven på hållbarhet, riskhantering och compliance

Vi har stor insikt och detaljförståelse vad gäller de ökande kraven på hållbarhet, riskhantering och compliance. Med detta som grund ger vi alltid bästa möjliga service till dig som kund.  Vi vet hur olika tillsynsmyndigheter resonerar och agerar.

Vår passion för kundernas affär kombinerad med vår förståelse för juridiken ger möjligheten att bistå våra kunder med:

  • Strategisk rådgivning
  • Riskbedömningar och utredningar
  • Implementering och utbildning av nya regelverk
  • Policies för hantering av potentiella regelverksbrott

Vi upprättar och genomför preventiva compliance-åtgärder

Vi hjälper till med globala strategier och compliance-genomgång av informationshantering. Vi bistår också vid upprättande och genomförande av preventiva compliance-åtgärder. Ett exempel kan vara införandet av en s.k. whistleblowing-funktion, som ger anställda en möjlighet att rapportera oegentligheter och agerande som kan skada företaget.

Specialister med ett heltäckande erbjudande inom området

Vårt team består av specialister från en mängd olika affärsjuridiska discipliner med ett heltäckande erbjudande inom området. Våra kunder är företag inom en rad olika sektorer och branscher där affärsverksamhetens behov och förväntningar ser olika ut.

Vi ger lösningsorienterad, innovativ och handfast rådgivning för att möta våra kunders högt ställda krav. Lösningarna ska vara hållbara, skräddarsydda och affärsmässiga. I detta arbetar vi mycket lyhört för kundens unika behov.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg