IT & Telekom

Vi biträder kunder i allt ifrån komplexa IT-affärer till löpande frågor rörande kommersialisering av rättigheter.
IT är idag helt centralt för att företag ska fungera och utveckla sina affärsverksamheter. För både bolag och myndigheter är IT-affären av strategisk betydelse.

Komplexa IT-affärer

Vår grupp för IT och telekom biträder dagligen kunder i komplexa IT-affärer som outsourcing, systemupphandlingar, utvecklingsprojekt, avtal om molntjänster och teknikrelaterade samarbeten av olika slag. Ofta är dessa affärer globala. Vi assisterar också löpande i frågor och affärer som rör Internet, sociala medier, appar, e-handel, open source, licensiering och annan kommersialisering av rättigheter, integritetsskydd, informationssäkerhet och regulatoriska frågor inom telekom.

Vi förstår våra kunders affärsverksamhet, tekniken och vad tekniken gör för verksamheten

För att kunna ge affärsmässig rådgivning av högsta kvalitet krävs det att vi förstår både våra kunders affärsverksamhet, tekniken och exakt vad tekniken ska göra för verksamheten. Våra jurister har gedigen erfarenhet av IT och telekom i praktiken och kan därför ge kreativa och konkreta råd kring t.ex. hur affärsmodeller kan byggas. Det kan också gälla hur affärer struktureras för att stödja affärsmålen på bästa sätt, hur lämpliga prismodeller kan se ut och hur tjänstebeskrivningar kan utformas och anpassas till affären.

Outsourcingprojekt och stora upphandlingar

Vi arbetar i små effektiva team och är vana att anpassa oss efter kundens specifika behov. Vi har stor erfarenhet av och kan effektivt driva outsourcingprojekt och andra stora upphandlingar i alla faser. Det gäller allt från planering av upphandling till uppföljning av pågående leveranser. Oftast arbetar vi då i team med IT, affärsverksamhet och inköp eller externa upphandlingskonsulter hos våra kunder. Alternativt tar vi rollen som bollplank som ger snabba råd och bistår med dokumentation till våra kunders egna bolagsjurister. När det behövs tar vi in spetskompetens från Cederquists andra verksamhetsgrupper, t.ex. Arbetsrätt och EU- och konkurrensrätt.

Våra kunder

Inom IT och Telekom arbetar vi för kunder inom vitt skilda branscher, både i privat och i offentlig sektor. Det är ofta köpare av IT och teknik, t.ex. internationella koncerner inom tillverkningsindustri och detaljhandel, medicin- och sjukvårdsbolag samt företag i tjänstesektorn. Vi arbetar även löpande för mellanstora och mindre bolag som själva säljer produkter och tjänster inom IT, telekom och media.

Vår arbetsgrupp för IT och Telekom rankas regelbundet högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe och Legal 500.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg