Venture Capital

Cederquists Venture Capital-team företräder regelbundet svenska och utländska riskkapitalfonder i deras investeringar i nystartade och entreprenörsägda bolag

Den svenska riskkapitalmarknaden är välutvecklad, och utgör en viktig del av tillgången till kapital för nystartade och andra små företag.

Specialist-team för Venture Capital

Cederquists framstående team för Venture Capital-transaktioner företräder regelbundet svenska och internationella Venture Capital-fonder i deras investeringar i start-up-bolag och andra entreprenörsägda bolag, samt dessa fonders portföljbolag och andra riskkapitalfinansierade bolag i olika typer riskkapitaltransaktioner.

Våra specialister har även stor erfarenhet av så kallade Venture Debt-finansieringar.

Vi biträder även fonderna och deras portföljbolag med avseende på olika typer av aktierelaterade program och andra incitamentsstrukturer och för grundare och andra befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget.

Teamet, som är en del av Cederquists verksamhetsområde för Privat M&A biträder även Venture Capital-fonder och andra ägare i riskkapitalfinansierade bolag i försäljningar, noteringar och andra exitprocesser.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg