Vi bistår våra kunder i alla typer av outsourcing- affärer.
Exempelvis inom informationsteknologi & telekom (ITO), business process outsourcing (BPO), business transformation outsourcing (BTO), facility management (FMO), logistik, distribution & transport, HR och finansiella tjänster.

Outsourcing

Vi har omfattande erfarenhet av nationella och globala outsourcingaffärer och bistår våra kunder med strategisk rådgivning inom ett brett spektra av området.

Outsourcing av områden som inte tillhör en organisations kärnkompetens har med tiden fått stor utbredning inom alla branscher. Vi bistår våra klienter i alla typer av outsourcingaffärer, t.ex. inom informationsteknologi & telekom (ITO), business process outsourcing (BPO), business transformation outsourcing (BTO), facility management (FMO), logistik, distribution & transport, HR och finansiella tjänster. 

Det handlar om att etablera ett tydligt ramverk för att samarbetet ska fungera

Oavsett vilken typ av kompetens en organisation outsourcar är det i stora delar samma kritiska överväganden som gör sig gällande. Det handlar om att etablera ett tydligt ramverk för att samarbete som ska fungera under lång tid och som ska ta höjd för att förutsättningarna för samarbetet - internt hos kunden liksom i teknik, regelverk och andra yttre omständigheter - förändras under avtalstiden. Frågor om gränsdragning och gränssnitt mellan outsourcingleverantörens ansvar å ena sidan och kundens och kundens övriga leverantörers ansvar å andra sidan är avgörande. Andra nyckelfrågor i en outsourcing tar sikte på tjänsternas kvalitet och pris. Här kan det t.ex. handla om att säkerställa att avtalade servicenivåer för tjänsterna är lämpliga, tydliga och mätbara och att avtalad prismodell driver rätt beteenden hos parterna. Det kan också handla om att säkerställa att kunden får nytta av leverantörens förmåga att effektivisera och förbättra tjänsterna under tid. Ofta omfattar outsourcingleverantörens tjänster offshoring och/eller molntjänster, vilket särskilt aktualiserar frågor om kontroll över och säkerhet för kundens data.

Vi har en gedigen erfarenhet av nationella och globala outsourcingaffärer.

Vårt team har omfattande erfarenhet av nationella och globala outsourcingaffärer. Vi bistår löpande våra kunder med strategisk rådgivning i frågor som dessa och med rådgivning i samband med upphandling och upprättandet av förfrågningsunderlag, samt vid förhandling av komplexa outsourcingupplägg inom ett brett spektra av områden. Det kan gälla allt från stat och kommuns outsourcing av samhällsviktiga funktioner (t.ex. drift av sjukhus eller kollektivtrafik) till privata företags outsourcing av drift av komplexa IT-miljöer och kritiska affärsprocesser.

Vi har en djupgående förståelse för de problem som kan aktualiseras inom varje steg av en outsourcings livscykel och hjälper våra kunder att förutse och reglera dessa på lämpligt sätt. När det behövs tar vi in expertis från Cederquists andra verksamhetsgrupper, till exempel Offentlig Upphandling, Arbetsrätt och EU- och Konkurrensrätt.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion - maja.wettergren@cederquist.se.

Ring
English
Meny