Offentlig Upphandling

Inom offentlig upphandling erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster: anbud- och upphandlingsstöd, avtalsstöd samt tvistlösning.

Vad är offentlig upphandling?

Reglerna om offentlig upphandling gäller när myndigheter och offentliga aktörer ska köpa varor, tjänster eller byggentreprenader eller ska tilldela koncessioner. Förenklat handlar reglerna om offentlig upphandling om hur inköpen ska genomföras. Reglerna om offentlig upphandling bygger på samma principer inom hela EU och syftar i huvudsak till att främja god konkurrens på marknaden och att säkerställa att skattepengar ska användas på bästa sätt.  

Inom offentlig upphandling erbjuder Cederquists jurister tjänster till leverantörer och upphandlande myndigheter i upphandlingens alla faser, så att du kan fokusera på affären. Vi hjälper bland annat till med:

  • Anbudstöd och upphandlingsstöd
  • Avtalsstöd i offentlig upphandling
  • Överprövning och tvistlösning inom offentlig upphandling

Våra jurister inom offentlig upphandling är topprankade i internationella publikationer* och ett självklart stöd i såväl stora projekt som i mindre frågor samt i överprövningsprocesser.

(*Chambers och Legal 500).

Våra jurister samarbetar bland annat med Swedish Medtech.

Vill du vinna offentliga kontrakt?

För att vinna offentliga upphandlingar räcker det inte alltid med lägst pris eller full poäng i en kvalitetsutvärdering. Varje upphandling måste analyseras separat för att du ska veta vad du ska lägga vikt vid i anbudet.

För leverantörer erbjuder vi anbudsstöd i alla skeden av anbudsarbetet, allt ifrån att svara på RFI (Request for Information) inför en upphandling, till att granska och hjälpa till vid upprättande av anbudet. Vi säkerställer att leverantören inte bara uppfyller kvalificeringskraven, utan även att anbudet motsvarar utvärderingskriterierna. Vi bistår även med råd i upphandlingar där flera anbudsgivare vill lämna gemensamma anbud, vilket kan väcka frågor även om konkurrensregler och avtalsrätt.

Avtalsstöd

Vi ger konkret vägledning om hur affären kan fortsätta att utvecklas under avtalstiden och hjälper dig med vilka ändringar som får göras av offentliga kontrakt. Vi fungerar även som stöd vid avtalsförhandlingar, såväl före som efter att kontraktet har ingåtts.

Överprövning och tvistlösning

Tjänsten tvistlösning består av biträde i alla typer av process- och tvistefrågor. Vi biträder i allt från bedömning av processförutsättningar till att företräda leverantörer och upphandlande myndigheter i mål om överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift samt vid avtalsrättsliga tvister.

Vill du bli kontaktad?

Vill du bli kontaktad av våra specialister inom offentlig upphandling? Ange din mailadress här så kontaktar vi dig eller kontakta våra specialister direkt via uppgifterna nedan.

Våra specialistområden

Läs även:

"Jag ångrar mig! – måste jag stå fast vid mitt offentliga kontrakt?"

Hjälp! Har dina kostnader skenat, vinsten uteblivit, eller vill du ändra ett avtalsvillkor – men har förbundit dig att leverera en produkt eller tjänst under en viss tid? Går det att komma ur eller ändra i kontrakt som ingåtts efter en offentlig upphandling? Här går juristerna Annika Blomqvist och Fanny Fernlöf från Cederquist igenom vad som gäller.

Läs mer

"Mina produkter är nya – hur får jag in en fot på den offentliga marknaden?"

Genom rätt säljarbete kan du hjälpa myndigheten att upphandla lösningar som är anpassade för tekniska framsteg och som håller hög kvalitet – utan att det bryter mot Lagen om offentlig upphandling ("LOU"). Här berättar Fanny Fernlöf och Annika Blomqvist från Cederquist vad du bör tänka på.

Läs mer

Avtalsseminarium offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar framförallt processen för hur upphandlande myndigheter ska genomföra sina inköp. Vi får ofta frågor från leverantörer om LOU som bland annat avser om när man som leverantör är bunden av ett upphandlat kontrakt och vilka möjligheter det finns att påverka och ändra ett upphandlat kontrakt. Vi har därför spelat in fem stycken korta webinarier på mellan 4 – 6 minuter, där vi besvarar några vanliga frågor om upphandlade kontrakt och LOU. Webinarierna är inspelade under våren 2021 och speglar rättsläget som det då såg ut.

Läs mer

Koll på upphandlingarna

Skaffa ett rejält försprång i konkurrensen om offentliga kontrakt.

Läs mer

EU- & Konkurrensrätt

Vår välrenommerade specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt är lyhörd för dina specifika behov som kund.

Läs mer

Cederquists experter har skrivit det svenska kapitlet i The Legal 500: Public Procurement Country Comparative Guide

Cederquists specialister Annika Blomqvist och Fanny Fernlöf har skrivit det svenska kapitlet om offentlig upphandling i The Legal 500: Public Procurement Country Comparative Guide.

Läs mer