Affärsjuridisk advokatbyrå baserad i Stockholm

Cederquist är en av Sveriges högst rankade affärsjuridiska byråer. Vi är över 150 medarbetare som sitter tillsammans under ett tak i centrala Stockholm. Vi erbjuder dig som kund specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden, i balans med långsiktigt hållbara mål.
Läs mer

Affärsjuridisk advokatbyrå baserad i Stockholm

Cederquist är en av Sveriges högst rankade affärsjuridiska byråer. Vi är över 150 medarbetare som sitter tillsammans under ett tak i centrala Stockholm. Vi erbjuder dig som kund specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden, i balans med långsiktigt hållbara mål.
Läs mer

Vi arbetar värderingsstyrt

Cederquist har i flera år varit en värderingsstyrd byrå. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar, med målet att åstadkomma en öppen och transparent företagskultur där jämställdhet- och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Ett arbete som vi kan se har gett resultat.

Upptäck våra webinar

Visste du att vi har en alldeles egen
studio? Där anordnar vi löpande digitala föreläsningar och webinar på aktuella
teman. Här kan du se våra tidigare webinar och anmäla dig till kommande
tillfällen.

Sanktioner och motåtgärder med anledning av den pågående krisen i Ukraina

De senaste veckorna har präglats av ett flertal sanktioner riktade mot Ryssland som svar på Rysslands aggression mot Ukraina. De sanktioner som hittills har utfärdats har ämnat att strypa tillgången för Ryssland och dess centralbank till finansiering samt att frysa tillgångar och även försvåra resandet för bland annat ryska politiker och andra högt uppsatta aktörer inom Ryssland.

Aktuellt