Cederquists experter medverkar i den internationella juridiska publikationen Lexology Getting the Deal Through

Cederquists EU- och Konkurrensrättsgrupp har fått förtroendet att som nationella experter skriva det svenska kapitlet om juridiska frågeställningar kopplat till vertikala avtal och konkurrensregler i den internationella juridiska publikationen Lexology Getting the Deal Through.

Kapitlet behandlar bland annat det svenska regulatoriska ramverket och adresserar de mest relevanta frågorna kring hur konkurrensrätten tillämpas på vertikala avtal, ansvariga myndigheter, sektorspecifika regler och generella undantag från konkurrensrätten. Publikationen Lexology Getting the Deal Through tillhandahåller expertkommentarer från flera jurisdiktioner runt om i världen, och vänder sig till bolagsjurister, advokater och företagsledare. Guiden fokuserar på praktiska juridiska frågor som påverkar verksamheten och gör det möjligt för läsaren att jämföra lagstiftning och procedurer inom en rad olika jurisdiktioner.

De specialister från Cederquist som har varit med och skrivit kapitlet är Fredrik Lindblom, partner, Angelo Skog, senior associate och Sanna Widén, associate.

För att läsa rapporten, klicka här. Vill du veta mer om vårt specialistområde EU-och Konkurrensrätt? Klicka här.

Kontakt