Nya regler om uppgifter som ska annonseras vid upphandling

Den 1 januari 2021 träder vissa ändringar i upphandlingsregelverket för annonsering av offentliga upphandlingar i kraft. Den nya regleringen innebär bland annat att annonser under tröskelvärdena ska innehålla fler uppgifter än idag och att kraven på innehållet i annonser över och under tröskelvärdena blir mer lika. En annons under tröskelvärdet ska innehålla bland annat kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde. Annonsen ska också innehålla uppgift om det i upphandlingen ställs krav på eller anges villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn såsom arbetsrättsliga villkor eller innovation. Det blir också obligatoriskt att efterannonsera resultatet av en upphandling även för upphandlingar under tröskelvärdet. Sådana efterannonser ska bland annat innehålla uppgifter om hur många anbud som lämnades i upphandlingen och det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen.

Offentlig Upphandling

Inom offentlig upphandling erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster: anbud- och upphandlingsstöd, avtalsstöd samt tvistlösning.

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen om förutsättningarna för byte av leverantör i offentliga kontrakt

Högsta förvaltningsdomstolen har för andra gången någonsin beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om offentlig upphandling. Den fråga som domstolen vill ha ett förhandsavgörande om gäller förutsättningarna för ett tillåtet partsbyte i offentliga kontrakt som har skett efter den ursprunglige leverantörens konkurs.

Läs mer

Ensam leverantör i upphandlat ramavtal kan inte räkna med att få leverera - nytt från hovrätten

Enligt ett nytt avgörande kan inte en leverantör i ett ramavtal som ingås med en enda leverantör räkna med att få vara ensam om att leverera de tjänster eller varor som omfattas av ramavtalet, om inte avtalet uttryckligen reglerar sådan exklusivitet.

Läs mer