Björn Sjöberg

associate

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet, 2018
University of California, San Diego, 2016, 2017 

Språk:
Svenska och engelska