Saeed Esbaati

associate

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet, 2016

Språk:
Svenska och engelska