William Lundgren

associate

Utbildning:

Jur. kand., Uppsala universitet, 2017

Språk:

Svenska och Engelska