Press
2014.11.05

Cederquist biträder Nobia AB vid avyttrandet av deras franska verksamhet Hygena Cuisines

Nobia AB och den franska kökstillverkaren Fournier SA har den 30 oktober 2014 ingått avtal avseende Fournier SA:s förvärv av Nobias franska verksamhet Hygena Cuisines. Transaktionen är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Nobia är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt.

Nobia AB företräds av Cederquist huvudsakligen genom Maja Wettergren (M&A), Jonas Forsén (M&A), Lisa Dybeck (M&A) och Kristoffer Molin (konkurrensrätt).

Hittar du inte vad du letar efter?

bg