Nyhet
2021.12.07

De europeiska konkurrensreglerna för distributionsavtal, agentavtal och leveransavtal kommer att ändras

Startskottet för DLC:s Nyhetsbrev för att räkna ner till den 1 juni 2022

 

Vad handlar det om?

Inget företag vill riskera att dess distributions-, agent- eller leveransavtal, även kallade vertikala avtal, bedöms vara olagliga eller ogiltiga. Ännu värre, inget företag vill fastna hos en konkurrensmyndighet och tvingas betala böter eller bli stämda av dess kunder för skadestånd för sådana överträdelser. Att säkerställa efterlevnad av konkurrensreglerna är viktigt.

Det mest effektiva sättet att säkerställa giltighet och verkställighet av vertikala avtal enligt EU:s konkurrensregler är att använda sig av ett så kallat ”gruppundantag”. Gruppundantagsfenomenet är ganska enkelt och bygger på att kontrollera och ”pricka av” vissa aspekter. Om man kan ”pricka av” dessa aspekter kommer avtalet och varje begränsning däri att kvalificera sig för ett automatiskt undantag. Inga problem med giltighet eller verkställighet och ingen risk för böter. Gruppundantaget fungerar därför som ett skyddsnät (safe harbour) för distributions-, agent- och leveransavtal.

Juridiska rådgivare, både bolagsjurister och externa rådgivare, måste känna till gruppundantaget och dess villkor. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Gruppundantaget är relevant för alla EES-länder och för alla typer av företag.

Vad gäller nu?

Nu är det Förordning 330/2010 som innehåller det gruppundantag som är tillämpligt på distributions-, agent- och leveransavtal. Förordningen kallas kort för ”VBER”, ibland VGUF på svenska. Till VBER finns det även tillhörande vertikala riktlinjer som ska hjälpa företag att bedöma reglerna i VBER.

VBER har en omfattande påverkan och omfattar alla typer av distributionssätt inklusive exklusiv distribution, selektiv distribution, fri distribution, agentupplägg och franchising. Förordningen innehåller även regler om e-handel. VBER hanterar frågor om specifika begränsning som till exempel begränsning kopplade till prissättning, exklusivitet, områdesbegränsningar, lokaliseringsklausuler, kundbegränsningar, konkurrensklausuler och så vidare.

VBER slutar att gälla den 31 maj 2022.

Framtiden från och med den 1 juni 2022?

Förberedelserna för den nya gruppundantagsregleringen är i full gång. EU-kommissionen har publicerat sitt förslag till ny VBER och uppdaterade vertikala riktlinjer. Samråd med allmänheten och med experter har också hållits. Den generella riktningen för framtidens reglering börjar därför klarna. Det uppdaterade förslaget förväntas publiceras i början av 2022.

Viktiga förändringar är på gång som kommer påverka alla aktörer som agerar på olika nivåer i en produktions- eller distributionskedja. Dessa nya regler kommer tillämpas på företag oavsett verksamhet och dess leverantörer, kunder, distributörer och konkurrenter. Med andra ord, förändringarna kommer att ha en direkt påverkan på varje företag som har distributionsavtal.

Förändringarna mellan gamla (nu gällande VBER) och nya VBER är dock framförallt av mer teknisk karaktär och de praktiska konsekvenserna är inte alltid tydliga på en gång. Det är därför inte så enkelt att veta vad som kommer och hur man förbereder sig bäst. Detta kan leda till osäkerhet och det är därför viktigt med uppdaterad vägledning.

DLC är ditt säkerhetsnät

Ett av motiven för DLC är att tillhandahålla lättillgänglig information om regler som gäller för vertikala avtal. Med anledning därav kommer DLC att börja publicera ”nedräkningar” som innehåller praktisk, allsidig och konkret vägledning avseende de ändringar som förutses. Dessa är baserade på det senaste förslaget från generaldirektoratet för konkurrens, DG COMP, och kan komma att förändras när uppdaterade förslag publiceras.

Genom att räkna ner till den 1 juni 2022 avser vi att ge regelbundna uppdateringar och nödvändiga juridiska kunskaper för att förbereda ert företag för framtidens vertikala regler. DLC är en tillförlitlig källa till information avseende detta komplexa regelverk.

Dessa nedräkningar finns tillgängliga på engelska via DLC samt på svenska via Cederquist. DLC har specialiserade team i varje europeiskt land, Cederquist är den svenska representanten. Tveka inte att kontakta oss med frågor som uppstår med anledning av vertikala avtal.

DLC:s plattform

DLC:s plattform innehåller mycket mer information avseende de nationella regler som är tillämpliga på vertikala avtal, både konkurrensrättsliga regler och civilrättsliga regler. 27 specialiserade team inom EES arbetar tillsammans för att plattformen ska bli den bästa källan till vägledning och information om vertikala avtal.

Distribution Law Center

Nyhetsuppdateringar i form av nedräkningar med olika teman publiceras på svenska av Cederquist.

Vänligen kontakta Fredrik Lindblom eller Sanna Widén för mer information.

Övriga advokatbyråer som deltar i DLC är: Eisenberger & Herzog, Contrast, Dlechev & Partners, Divjak Topić Bahtijarević & Krka, Chrysses Demetriades & Co, Havel & Partners, Horten, TGS Baltic, Dittmar & Indrenius, CMS Francis Lefebvre, Arnecke Sibeth, Kyriakides Georgopoulos, SBGK, Pavia e Ansaldo, Philippe & partners, Arntzen de Besche, Modzelewska & Paśnik, SRS, Muşat & Asociaţii, Šelih & partnerji, Pérez-Llorca, Banning och Eversheds Sutherland.

Den slutliga versionen av nya VBER planeras träda ikraft den 1 juni 2022.

 

Vill du veta mer? Stay tuned…

Nästa inlägg i DLCs nedräkning kommer om två veckor. Vill du ha det skickat direkt till dig, anmäl dig till sanna.widen@cederquist.se. I väntan på nästa del, besök gärna Distribution Law Center (www.distributionlawcenter.com) eller DLC:s LinkedIn för mer information om de regler som gäller för vertikala avtal, både från ett konkurrensrättsligt och civilrättsligt perspektiv. 27 specialiserade team inom EES jobbar för att DLC ska bli din favoritplattform för information och guidning i dessa frågor.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg