Nyhet
2020.10.13

Nya regler om uppgifter som ska annonseras vid upphandling

Den 1 januari 2021 träder vissa ändringar i upphandlingsregelverket för annonsering av offentliga upphandlingar i kraft. Den nya regleringen innebär bland annat att annonser under tröskelvärdena ska innehålla fler uppgifter än idag och att kraven på innehållet i annonser över och under tröskelvärdena blir mer lika. En annons under tröskelvärdet ska innehålla bland annat kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde. Annonsen ska också innehålla uppgift om det i upphandlingen ställs krav på eller anges villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn såsom arbetsrättsliga villkor eller innovation. Det blir också obligatoriskt att efterannonsera resultatet av en upphandling även för upphandlingar under tröskelvärdet. Sådana efterannonser ska bland annat innehålla uppgifter om hur många anbud som lämnades i upphandlingen och det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg