Nyhet
2020.10.13

Nytt avgörande om missgynnande i strid mot föräldraledighetslagen

Arbetsdomstolen har nyligen meddelat dom i ett mål om missgynnande i strid med föräldraledighetslagen. En provanställd arbetstagare hade inte fått fortsatt anställning efter att ha varit föräldraledig under en större del av provanställningen. Arbetsgivaren hade avbrutit anställningen med motiveringen att det inte hade funnits möjlighet att bedöma arbetstagarens prestationer under prövotiden eftersom arbetstagaren varit frånvarande på grund av föräldraledighet.

Avbrytandet av anställningen skulle kunnat anses vara en nödvändig följd av föräldraledigheten och därmed inte ett missgynnande i föräldraledighetslagens mening. Med beaktande av bland annat föräldraledighetsdirektivet fann domstolen dock att en avbruten anställning inte kunde anses som en nödvändig följd av föräldraledigheten. Arbetsgivaren hade i stället kunnat erbjuda arbetstagaren en förlängning av provanställningen och på så sätt förhindrat att arbetstagaren missgynnandes. Genom att inte erbjuda en förlängning av provanställningen hade arbetstagaren följaktligen missgynnats på grund av sin föräldraledighet utan att det kunde anses vara en nödvändig följd av ledigheten. Arbetstagaren fick rätt till nästan 255 000 kr i skadestånd. Domen innebär att arbetsgivare kan vara skyldig att förlänga provanställningen för arbetstagare som varit frånvarande under en stor del av provanställningen om frånvaron beror på föräldraledighet.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg