Verksamhetsområden

Utbildning

Jur.kand., Stockholms universitet, 2018

Erfarenheter

Advokatfirman Cederquist, 2018 – 

Språk

Svenska och engelska

Om Mattias

Mattias biträder kunder i kommersiella tvister i både domstol och skiljeförfaranden, såväl i ad hoc-förfaranden som enligt institutionella regler. Han har gedigen erfarenhet inom entreprenadrätt och företräder regelbundet entreprenörer och beställare i rättstvister, samt bistår med annan entreprenadrättslig rådgivning. Mattias har härutöver erfarenhet av att biträda klienter och lämna råd avseende bl.a. försäkringsrätt, professionsansvar och M&A-relaterade tvister.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg