Vi har etablerade relationer med nyckelaktörer på den svenska aktie- och kapitalmarknaden.

Aktiemarknads- och Värdepappersrätt

Cederquist arbetar med ett specialiserat och dedikerat team inom aktiemarknads- och värdepappersrätt.

Verksamhetsgruppen tillhandahåller rådgivning avseende börsintroduktioner, offentliga uppköpserbjudanden, kapitalanskaffningar, spin-offs och andra aktiemarknadstransaktioner samt löpande juridisk rådgivning inom börsrätt, bolagsstyrning, incitamentsprogram, årsstämmor m.m. till ett stort antal börsbolag.

Vårt fokus är att leverera högsta kvalitet på dokumentation och arbeta med effektiva och beprövade arbetsprocesser som säkerställer att vi möter krävande tidplaner och samtidigt ger rätt råd.

Vi arbetar nära lokala beslutsfattare och har etablerade relationer med nyckelaktörer på den svenska aktie- och kapitalmarknaden. Kombinationen av fokus på att leverera kvalitet, stor erfarenhet från såväl nationella som internationella transaktioner och djupgående kunskaper om det svenska regelverket har bidragit till att vi har en position som en av de ledande advokatbyråerna i Sverige inom aktiemarknad och publik M&A.

Bland våra kunder återfinns svenska och utländska börsbolag, PE-fonder, investmentbanker, investerare och organisationer inom ett brett spektrum av branscher.

Vi rankas regelbundet som en av de främsta svenska advokatbyråerna på området av Chambers Global, Chambers Europe, Legal500 och IFLR 1000.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion - wilhelm.luning@cederquist.se.

Ring
English
Meny