Anna Green Jensen

CounSel
Assistent:
Ursula Sörqvist

Specialistområde:

Erfarenheter:

Advokatfirman Cederquist, 2018-
Hannes Snellman Advokatbyrå 2009-2018
Setterwalls Advokatbyrå, 2007-2009

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2007

Språk:

Svenska och Engelska