Anna Green Jensen

CounSel

Specialistområde:
Erfarenheter:

Advokatfirman Cederquist, 2018-
Hannes Snellman Advokatbyrå 2009-2018
Setterwalls Advokatbyrå, 2007-2009

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2007

Språk:
Svenska och engelska