Jessica Malhotra Kuljanin

Senior Associate

Specialistområde:

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2016

Språk:

Svenska och Engelska