Jessica Malhotra

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2016

Språk:
Svenska och engelska