Tora Larusdottir

associate

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2011

Språk:

Svenska och Engelska