Eric Johnson

Partner

Specialistområde:

Ranking/Utmärkelser:

Eric Johnson är rekommenderad som tvistlösningsadvokat av bland andra:
Legal500 – Next Generation Partner
WhosWhoLegal – Future Leader

Erfarenheter:

Advokatfirman Cederquist, 2010- 
Badertscher Rechtsanwälte, 2009 (Praktik)
Eric är också styrelseledamot i Young Arbitrators Sweden sedan 2017.

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2009
LL.M-studier vid Université de Fribourg och Universität Bern, Schweiz 2008-2009

Språk:

Svenska och Engelska

Om Eric:

Eric Johnson arbetar främst med tvistlösning i nationella och internationella skiljeförfaranden samt domstolsprocesser. Eric har särskild specialistkompetens rörande ansvarsförsäkringstvister, primärt professionsansvar (konsulter, revisorer, ställföreträdare och styrelseledamöter), entreprenadavtal och entreprenadtvister, internationella tvistemål samt insolvensrelaterade ärenden med fokus främst på borgenärsintressen. Eric är mycket uppskattad av byråns klienter, inte minst för sina starka analytiska och pedagogiska färdigheter.