Isabel Cantos

Senior Associate

Specialistområde:
Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet, 2018
Fil. kand., företagsekonomi,  Stockholms universitet, 2017
Queen Mary University of London, 2016-2017

Språk:
Svenska och engelska