Sebastian Bertheau

senior associate

Specialistområde:

Utbildning:

Jur. kand., Örebro universitet, 2012
Fil. kand., företagsekonomi, Örebro Universitet, 2014

Språk:

Svenska och Engelska