Sebastian Hellesnes

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet, 2017

Språk:
Svenska och engelska