Nyhet
2020.03.16

Coronavirusutbrottet – legala risker och möjligheter?

Det har inte undgått någon att utbrottet av coronavirus (Covid-19) redan har fått en betydande påverkan på företag och människor i Sverige och omvärlden. För många innebär rådande läge stora påfrestningar såväl ekonomiskt som operationellt, och det är svårt att förutse hur marknader och de egna verksamhetsförutsättningarna kommer att utvecklas. För att möta och hantera den osäkerheten gäller det att identifiera och noga utvärdera sina handlingsalternativ. Juridiken blir då central för att avgöra hur man bör agera.


För konkret rådgivning i det enskilda fallet uppmanar vi er att ta kontakt med er vanliga kontakt hos Cederquist, alternativt kontakta vår Corona Help Desk, coronalegalhelpdesk@cederquist.se, som består av representanter från samtliga våra verksamhetsgrupper. Tillsammans kan vi identifiera och utvärdera de handlingsalternativ som gäller för just er för att på bästa sätt hjälpa er igenom dessa prövande tider.

Här fyller vi löpande på med artiklar kopplat till de legala aspekterna av Covid-19:

Rättsläget – Force majeure-klausuler, kontrollansvaret och 36 § avtalslagen

Börsrättslig uppdatering: Frågor och svar med anledning av Covid-19

Börsrättslig uppdatering II avseende COVID-19

Korttidspermittering – vad ska vi tänka på?

Arbetsrättslig uppdatering med anledning av Covid-19

Regeringens förslag om utökad tillämpning av korttidsarbete

Covid-19 och EU-, konkurrensrätt och Offentlig upphandling

Coronavirusets påverkan på finansiella företag

GDPR och Corona – vad ska vi tänka på?

Covid-19 och användningen av elektroniska signaturer i Sverige

Coronavirusets påverkan på entreprenader

Covid-19 och Force majeure i kommersiella hyresavtal

Kort om statligt stöd vid hyresrabatter med anledning av COVID-19

Hyresgästen riskerar konkurs – vad gäller?

Effekterna av Covid-19 på MAE, MAC och Force Majeure klausuler i svenska låneavtal

Se även vår översiktliga checklista för några pointers om vad man bör beakta i sina avtalsrelationer:

Covid-19 och avtalsrelationer – vad ska man tänka på?

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg