Utbildning

Jur.kand., Örebro universitet, 2018
Studier vid Universität Salzburg

Erfarenheter

Secondment, DNB Bank ASA (Filial Sverige), 2021
Advokatfirman Cederquist, 2018-

Språk

Svenska och engelska

Om Fanny

Fanny arbetar inom Cederquists privata M&A grupp specialiserad inom bolagsrätt, företagsförvärv och kommersiella avtal. Fanny har biträtt såväl svenska som internationella bolag i en rad olika transaktioner avseende förvärv, avyttringar, fusioner och andra frågor av bolagsrättslig och avtalsrättslig karaktär. Fanny har även flera års erfarenhet av offentlig upphandling och EU-regulatoriska frågor.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg