Bolagsrätt

Genom att ständigt bredda och förbättra vårt erbjudande för att garantera bästa möjliga service har vi skapat ett erbjudande där våra kunder alltid kan räkna med bästa möjliga rådgivning och leverans.

Våra tjänster omfattar alla sorters bolagsrättsliga frågor. Det kan exempelvis handla om:

  • Avtalsgranskning
  • Företagstransaktioner
  • Bolagsbildningar
  • Governancefrågor
  • Kapitalanskaffning och nyetableringar
  • Företagsöverlåtelser
  • Aktieägaravtal
  • Bolagsfrågor
  • Ansvarsfrågor
  • Styrelsefrågor

Vi företräder både svenska och internationella företag i alla typer av bolagsrättsliga och associationsrättsliga ärenden relaterade till bolag, föreningar och stiftelser.

Vi har ett nära samarbete med övriga specialistgrupper på Cederquist

Våra specialister inom det bolagsrättsliga området har ett nära samarbete med spetskompetens från Cederquists övriga specialistgrupper. På så vis kan vi snabbt och smidigt tillhandahålla våra kunder precis de pragmatiska och innovativa lösningar som behövs för att behärska olika komplexa situationer på dagens och morgondagens marknad.

De specialistgrupper som vi samarbetar med internt är till exempel Publik M&A och Börsrätt, Kommersiella Avtal, Privat M&A, Tvistlösning samt Fastighetsrätt.

Våra experter inom denna grupp rankas regelbundet högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe och Legal500.

Vill du bli kontaktad?

Vill du bli kontaktad av våra specialister inom bolagsrätt? Anmäl din mailadress här eller kontakta våra partners direkt.

Läs mer om våra specialistområden här

Vi samarbetar även med andra specialistgrupper på Cederquist.

Privat M&A

Cederquist är en av de mest aktiva och erfarna legala rådgivarna på den svenska marknaden - både i termer av det antal transaktioner vi varje år företräder våra kunder i och den breda bas av M&A aktörer som regelbundet vänder sig till oss för rådgivning.

Läs mer

Tvistlösning

Vi är regelbundet ombud i nationella och internationella skiljeförfaranden, allmänna domstolar och i kommersiella tvister.

Läs mer

Fastighetstransaktioner

Vårt kommersiella fastighetsteam är väl ansedda både på den svenska och internationella arenan.

Läs mer