Tone Myhre-Jensen

Managing Partner

Specialistområde:
Erfarenheter:

Lärare på juristutbildningen, fördjupningskurs i aktiebolagsrätt - finansiella instrument, Uppsala universitet, 2006-
Metro International, London, 2002-2003
Advokatfirman Cederquist, 2000-

Utbildning:

Novare Executive Management Program, 2010-2011
Jur.kand., Stockholms universitet, 2000

Språk:
Svenska, engelska och norska
Om Tone:

Tone Myhre-Jensen är Managing Partner på Cederquist och specialiserad på börsrätt, bolagsrätt, omstruktureringar och M&A. Tone har omfattande erfarenhet av rådgivning till svenska och utländska klienter i samband med bolagsstyrning, löpande börsrättsliga och bolagsrättsliga frågeställningar, delningar, fusioner och omstruktureringar, offentliga uppköpserbjudanden, rådgivning kring kapitalanskaffning och andra publika transaktioner samt svenska och internationella förvärv.