Fredrik Lundén

Partner

Specialistområde:
Erfarenheter:

Secondment, Allen & Overy, London, 2009-2010
Advokatfirman Cederquist, 2005-
Stockholms tingsrätt, 2004-2005
Setterwalls Advokatbyrå, 2003-2004

Utbildning:

Jur. kand., Uppsala universitet, 2003
Universidad de Deusto, 2002

Språk:
Svenska och engelska
Om Fredrik:

Fredrik är specialiserad inom aktiemarknads- och kapitalmarknadsjuridik. Han biträder bolag, investerare, banker och andra aktörer vid kapitalmarknadstransaktioner såsom IPOs, uppköpserbjudanden och kapitalanskaffningar samt rådger löpande ett antal börsbolag.