Robert Stromberg

Partner

Specialistområde:

Bransch:

Ranking/Utmärkelser:

Robert Stromberg uppmärksammas regelbundet som en av Sveriges ledande jurister inom arbetsrätt av bland andra:
Legal500
Chambers Europe

Chambers Europe: Clients praise Robert Stromberg as always being "responsive, constructive and problem-solving," adding that his "deep knowledge and extensive experience" ensures clients "always get help and solutions." He has a wealth of experience advising on employment, pensions and incentive matters, as well as acting on contentious mandates.

Erfarenheter:

Advokatfirman Cederquist. 2008-
Advokatfirman Hammarskiöld & Co, 2005-2008
Advokatfirman Cederquist, 2000-2005
Solna tingsrätt, 1999-2000
Arthur Andersen, 1998-1999

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet, 1997

Språk:

Svenska och Engelska

Om Robert:

Robert Stromberg är ansvarig för Cederquists grupp  för Arbetsrätt och är specialiserad på arbetsrätt och M&A. Robert är rådgivare vid upprättande av anställningsavtal och andra avtal för vd, nyckelpersoner och andra anställda inbegripet upprättande av pensions-, incitaments- och bonusprogram samt policydokument. Vidare lämnar Robert rådgivning rörande anställningsskydd, uppsägningar, driftinskränkningar, omorganisationer och andra förändringar av arbetsgivarens verksamhet samt hantering av skydd för företagshemligheter inklusive lojalitets-, sekretess och konkurrensåtaganden. Robert biträder även arbetsgivaren vid arbetsrättsliga förhandlingar och tvister samt vid företagsförvärv där bl.a. regler om övergång av verksamhet och olika kollektivavtals- och integrationsfrågor aktualiseras. Cederquists grupp för Arbetsrätt rankas som en av Sveriges absolut främsta.

Senaste publikationerna
Getting the Deal Through - Labour & Employment