Verksamhetsområden

Ett gott hantverk, som vi ser det.

Klientanpassad rådgivning innebär mer än att bara få juridiken rätt. Det handlar om att bygga förtroende och att aldrig tappa viljan att lära sig mer om sina klienters verksamhet. Våra jurister har en bred och gedigen erfarenhet inom ett flertal specialistområden och branscher. För att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen kombinerar alla våra jurister en bred juridisk kunskap med spetskompetens på specifika områden. Våra specialister från olika verksamhetsgrupper arbetar ofta tillsammans.

 Många av oss har erfarenheter från arbete på utländska advokatbyråer och bolag. Vi kan därför erbjuda våra svenska och utländska klienter pragmatisk, kvalitativ och kostnadseffektiv rådgivning.

Våra specialistområden

Branscher