Verksamhetsområden

Ett gott hantverk, som vi ser det.

Klientanpassad rådgivning innebär mer än att bara få juridiken rätt. Det handlar om att bygga förtroende och att aldrig tappa viljan att lära sig mer om sina klienters verksamhet. Våra jurister har en bred och gedigen erfarenhet inom ett flertal specialistområden och branscher. För att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen kombinerar alla våra jurister en bred juridisk kunskap med spetskompetens på specifika områden. Våra specialister från olika verksamhetsgrupper arbetar ofta tillsammans.

 Många av oss har erfarenheter från arbete på utländska advokatbyråer och bolag. Vi kan därför erbjuda våra svenska och utländska klienter pragmatisk, kvalitativ och kostnadseffektiv rådgivning.

Våra specialistområden

Branscher

Läs mer om Cederquist här.

CQ Collaborate

På en marknad där kraven ständigt ökar och där tiden är knapp krävs det hela tiden nya effektiva och användarvänliga sätt att arbeta. För att vara en proaktiv och modern juridisk partner till våra kunder, erbjuder vi CQ Collaborate - ett erbjudande som inkluderar tillgång till två digitala tjänster som underlättar arbetet i komplexa projekt såväl som i vardagen.

Läs mer

Att arbeta värderingsstyrt

Cederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar, något vi gjort under flertalet år. Våra värderingar vägleder oss, påverkar vår kultur, vårt erbjudande och det arbetsklimat som råder här. Målet har alltid varit att åstadkomma en öppen och transparent företagskultur på Cederquist där jämställdhet- och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Ett arbete som vi kan se har gett resultat.

Läs mer

Hur vi arbetar

Vi har definierat vår verksamhet som ett lag under ett tak. Ett lag med ett välutvecklat samarbete, som känner varandra och på ett effektivt sätt kan dra nytta av varandras kompetenser.

Läs mer